Open Site Navigation
Via Teatri

Via Teatri

Via Teatri

Zrealizowaliśmy projekt, który ma zwiększyć dostępność do kultury w naszym regionie i przełamywać bariery językowe. Stworzona przez nas nazwa Via Teatri i identyfikacja wizualna połączyła we wspólnym przedsięwzięciu Operę na Zamku (Szczecin), Teatr Uckermärkische Bühnen (Schwedt) oraz Theater Vorpommern (Stralsund, Greifswald i Putbus).

  • Facebook AT
  • Youtube AT
  • LinkedIn AT